Signa 滤光片转盘系列

  • 产品描述:: Signa 滤光片转盘系列

发布时间:2020-03-16 17:16:11

元奥仪器提供美国|FLI公司滤光片转盘高速滤光片转盘|显微镜滤光片转盘|高速滤光片转盘|FLI公司滤光片转盘|Signa滤光片转盘

HSFWBanner.jpg

型号:Signa-550  5工位高速滤光片转盘

滤光片直径:                                            

50mm

可安装滤光片数量:

5

相邻2个滤光片切换时间:

92ms

滤光片最大厚度:

5mm

滤光片装配:

速度设置:

1 档

控制接口:

USB2.0

电子:

集成电路

快门驱动:

NA

电机:

步进马达

位置反馈:

NA

电压:

24 VDC

重量:

1.17 kg                                       


型号:Signa-625  6 工位高速滤光片转盘

滤光片直径:                                            

25mm

可安装滤光片数量:

6

相邻2个滤光片切换时间:

68ms

滤光片最大厚度:

9mm

滤光片装配:

YES

速度设置:

1 档

控制接口:

RS-232

电子:

集成电路

快门驱动:

NA

电机:

步进马达

位置反馈:

NA

电压:

24 VDC

重量:

1.14 kg                                       

型号:Signa-632  6 工位高速滤光片转盘

滤光片直径:                                            

32mm

可安装滤光片数量:

6

相邻2个滤光片切换时间:

66ms

滤光片最大厚度:

9mm

滤光片装配:

YES

速度设置:

1 档

控制接口:

RS-232

电子:

集成电路

快门驱动:

NA

电机:

步进马达

位置反馈:

NA

电压:

24 VDC

重量:

1.14 kg                                       


型号:Signa-1025  10 工位高速滤光片转盘

滤光片直径:                                            

25mm

可安装滤光片数量:

10

相邻2个滤光片切换时间:

92ms

滤光片最大厚度:

9mm

滤光片装配:

YES

速度设置:

1 档

控制接口:

RS-232

电子:

集成电路

快门驱动:

NA

电机:

步进马达

位置反馈:

NA

电压:

24 VDC

重量:

1.45 kg                                       


型号:Signa-1032  10 工位高速滤光片转盘

滤光片直径:                                            

32mm

可安装滤光片数量:

10

相邻2个滤光片切换时间:

92ms

滤光片最大厚度:

9mm

滤光片装配:

YES

速度设置:

1 档

控制接口:

RS-232

电子:

集成电路

快门驱动:

NA

电机:

步进马达

位置反馈:

NA

电压:

24 VDC

重量:

1.45 kg                                       


电话咨询
产品中心
在线订购
QQ客服